Табела финансије

Текући рачун  840-532661-26

Датум  24.09.2021.

 

Претходно  стање  1.918.441,00
Плата РФЗО-плата пзз
                   
Плате у зу пзз 35%
                                            
Превоз РФЗО-превоз пзз                                      
Уплата од партиципације       46.645,00
Уплата РФЗО лек у пзз                                                         
Уплата РФЗО лек на рецепт
                    
Уплата РФЗО сан. и мед. мат.                                                                                                     
Уплата РФЗО материјални трошкови    189.250,00                                                 
Уплата РФЗО-Јубиларне награде у пзз       48.227,44              
Уплата РФЗО-Јубиларне награде стоматологија            
Уплата РФЗО-Отпремнине   
Уплата РФЗО- Солидарна помоћ     
Уплата РФЗО - помагала
                                     
Уплата РФЗО- Инвалиди                              
Уплата РФЗО-Остали дир. и инди. тр. у стоматологији     25.250,00                                             
Уплата РФЗО-Сред. по осно. брзог серолошког теста       
Уплата РФЗО-Енергенти                                                                                                            
Плата РФЗО-стоматологија
                                         
Превоз РФЗО-стоматологија                                        

Осталe уплатe-Општина плате, Нелт бонитет

                                                                                                         132.221,77                                                                     

Исплаћено
   227.472,72                             
Ново станје

 2.132.562,49

Плаћање:

 Зараде у ЗУ
                      
 Плате у зу пзз 35%
                                                           
 Превоз 
                                                                     
 Лекови у ЗУ                                                       
 Санитетски и медицински метеријал                                                                                
 Извршена пл. према добављачима из средстав РФЗО
                                                           
 Енергенти                                                
 Отпремнине    
 Јубиларне награде     48.227,44       
 Инвалиди
                              
 Стоматологија - зараде                                                       
 Стоматологија - превоз                                                                  
 Стоматологија - материјал                                                           
 Лекови на рецепт
                      
 Помагала                                                    
 Плате неуговорени радници

                                                              

 Превоз неуговорени радници
                                                 

 Остала плаћања-Општина плата

                                                                                                                      179.245,28         

                                                   Укупно:    227.472,72                                                                       

 Пл. према добављачима- НИС

                                                                                                                  

 Пл. према добављачима
                                                                                                             
 Пл. према добављачима
                                                                                                     

 Пл. према добављачима

                                                                                               
 Пл. према добављачима
                                                                                                 
 Пл. према добављачима
                                                                              
 Пл. према добављачима
                                                                
 Пл. према добављачима
                                              
 Пл. према добављачима
                                    
 Пл. према добављачима
                           
 Пл. према добављачима
                              
 Пл. према добављачима
                                            
 Пл. према добављачима
                          
 Пл. према добављачима
                
 Пл. према добављачима
        
 Пл. према добављачима           
 Пл. према добављачима
           
   Укупно према добављачима:

                                                                                                                                         

 

 

 

 

IMG 20190607 132804

Јавне набавке

Огласи

Календар

No event in the calendar
пон уто сре чет пет суб нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30